Scroll to Content

Feminizowane nasiona marihuany to takie odmiany, które wytwarzają wyłącznie żeńskie osobniki konopi. Obecnie pokutuje kilka błędnych przekonań dotyczących marihuany feminizowanej i nasion obupłciowych, ponieważ konopia, w przeciwieństwie do organizmów bardziej złożonych może posiadać obie płcie jednocześnie. Roślina ta posiada nietypowe zdolności do rozdzielnopłciowości, a przy tym posiada umiejętność wytwarzania kwiatów płci przeciwnej. W jaki sposób uzyskano zatem osobniki jednopłciowe?

Rozdzielnopłciowość, jako wymóg przetrwania

Rozdzielnopłciowość stanowi mechanizm zapewniający przetrwanie gatunku, pozwalając marihuanie rozmnażać się pomimo ograniczenia, jakie stanowi tylko rok jej istnienia. Konopie potrafią zmieniać swoją płeć w odpowiedzi na różne czynniki, w tym:

  • stres i niedogodności środowiska,
  • wahania temperatur,
  • zanieczyszczenia,
  • cykl światła.

Odkrywając, że warunki uprawy są niekorzystne marihuana wie, że szanse na reprodukcję są ograniczone. Niewłaściwe środowisko wskazuje, że prawdopodobnie roślinie nie uda się przetrwać całego sezonu co znacząco utrudnia szanse znalezienia osobnika innej płci, umożliwiającego zapylenie. Jeżeli warunki są niekorzystne niektóre osobniki żeńskie rozpoczynają stymulację pręcików, która pozwoli na wytworzenie pyłku niezbędnego do zapłodnienia własnych słupków. To sprawia, że możliwe jest wytworzenie nasion, umożliwiających wzrost rośliny w kolejnym sezonie. Męskie osobniki mogą wytwarzać swój słupek, jednak zjawisko to jest mniej powszechne.

W jaki sposób wytwarzane są nasiona feminizowane?

Pierwotnie nasiona feminizowane wytwarzano poprzez połączenie dwóch żeńskich osobników konopi, wśród których jeden pełnił rolę hermafrodyty – wyzwalano w nim produkcję pręcików. Takie zachowanie rośliny uzyskiwano poprzez narażanie jej na ciągły stres, poprzez sterowanie oświetleniem oraz ilością pożywienia. Następnie pyłek tych roślin przekazywano osobnikowi żeńskiemu. Jednak zdecydowaną wadą tej metody był fakt, iż uzyskane w ten sposób nasiona bardzo często wykazywały cechy obojnacze.

Obecnie wykorzystuje się różne metody srebra i STS na osobnikach żeńskich, które z każdym pokoleniem charakteryzują się coraz mniejszą tendencją do rozdzielnopłciowości. Obojnactwo stanowi fundamentalną część genomu marihuany, jednak każda roślina wykazuje inną skłonność do wytwarzania narządów odmiennej płci w zależności od warunków. Należy przy tym zaznaczyć, że odmiany feminizowane nie są genetycznie modyfikowane, a powstają za sprawą odpowiedniego krzyżowania roślin i zastosowania STS lub srebra.

Czy wszystkie rośliny otrzymane z nasion feminizowanych będą żeńskimi osobnikami?

Obecnie stosowane metody gwarantują niemal 100% tendencję do zniwelowania rozdzielności płciowej rośliny oraz uzyskania żeńskich osobników. Czasami w początkowych etapach uprawy zauważyć można, że roślina próbuje wytworzyć pręciki, jednak po kilku dniach umiejętność ta całkowicie zanika. Jeżeli marihuana posiada odpowiednie warunki to nie ma możliwości aby zaczęła pylić. Zastosowanie nowoczesnych technik feminizacji oraz innowacyjnych, wielostopniowych programów uprawy sprawiają, że obecne nasiona feminizowane są w pełni stabilne, zdrowe, a przede wszystkim wydajne.

https://www.taniesianie.pl/